Dne 21.1.2011 spuštěna webová prezentace naší firmy.

Služby

Geometrické plány
 • pro vyznačení budovy (rozestavěné budovy, dokončené budovy ke kolaudaci)
 • pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavby, částečné demolice..)
 • pro rozdělení pozemku
 • pro změnu hranice pozemku
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro doplnění katastru o pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci
 • pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků včetně sepsání souhlasného prohlášení a ověření podpisů na této listině 
Vytyčení hranic pozemků
 • vlastnické hranice
 • hranice pozemkových úprav
Geodetické práce ve výstavbě
 • vyhotovení polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci
 • vytyčování staveb
 • zaměření skutečného provedení staveb
Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů
 • ověřování výsledků zeměměřických činností 
Právní servis a poradenství v oboru katastru nemovitostí